Friday, October 28, 2011

SQL Pass 2011 - Code Names

SQL Server Code Names

Un poco de historia acerca de los nombres en codigo de las versiones de SQL
Desde SQL 4.21 hasta SQL 2012 "Denali"

Some history about SQL code names
From SQL 4.21 to SQL 2012 "Denali"

No comments:

Post a Comment